शुक्रवार, १८ ऑगस्ट, २०१७

निमित्त

(छायाचित्र: केतकी
.
.
आपण भेटतो
तेव्हा मी नेहमी
स्वतःला खूप सावरून
ठेवलेले असते
ओठांना बजावून ठेवलेले असते
पण तू हसतेस आणि
हलकेच डोळे बंद करतेस
माझा उत्कटतेचा सागर
हिंदकळायला
इतके निमित्त नेहमीच पुरते

तुष्की नागपुरी
नागपूर, १७ जुलै २०१७, १९:३०

शनिवार, १३ मे, २०१७

अनुबंध

(छायाचित्र सौजन्य: प्रणाली )
.
.
मनाच्या कानाकोपऱ्यात
दरवळणारा सुगंध तू
सावळ्या रूपाचा हृदयाशी
घडलेला अनुबंध तू
.
आखीव रेखीव कोरलेला
सौंदर्याचा प्रबंध तू
उत्कट ओढीचा काव्यमय 
ओघवता मुक्तछंद तू
.
आशेच्या सुमनांतुन द्रवलेला
मधुर मकरंद तू
जगण्याचे भान विसरून
उरलेला आनंद तू
.
तुष्की नागपुरी
बिलासपुर-नागपुर प्रवास, १२ मे २०१७, २२:३०