मंगळवार, १८ मार्च, २००८

जन्म दिला


मी तुला, तू मला जन्म दिला
प्रेम वाटण्याचा मनोहर छंद दिला

तुषार जोशी, नागपूर

(Image courtesy Sean Dreilinger)