मंगळवार, २६ एप्रिल, २०१६

वळण

( छायाचित्र सौजन्य: अनुराधा
.
.
तुझ्या केसांचं ते अनोखं वळण
मला नेहमीच गोंधळात टाकतं
वाटतं कालच  पाहून आपण
आनंदलो होतो
तरी आज पुन्हा निरखत रहावसं  वाटतं
.
तुझं मोत्यांच्या दाण्यांचं हसणं
माझं आयुष्य प्रकाशमय करतं
सगळं जग अस्पष्ट होत जातं
मागे मागे
तुला आठवत राहणं इतकच फक्त उरतं
.
एक मन म्हणतं सांगूनच टाक
एक मन जरा थांब म्हणतं
माझ्या डोळ्यात तुला दिसतंय का
ठाऊक नाही
मन मनात तुझीच स्वप्ने विणतं
.
तुष्की नागपुरी
नागपूर , २५ एप्रिल २०१६, २३:००

शुक्रवार, २२ एप्रिल, २०१६

उखाणा

(छायाचित्र सौजन्य: प्राची )
.
.
तुझ्या डोळ्यात भेटते
मला स्वप्नांचे आभाळ
तुझे हसणे पाहून
होते आनंदी सकाळ
.
तुझ्या सावळ्या रंगाची
मनभावन मोहिनी
तुझ्या अस्तित्वाचा दंश
मनामध्ये पानोपानी
.
तुझी चाहूल रोमांच
तुझे नसणे काहूर
तुझे बोलणे मधाळ
कान नेहमी आतुर
.
रोज मनात उठतो
सूर एका प्रार्थनेचा
तुझ्या ओठास स्फुरावा
उखाणा माझ्या नावाचा
.
तुष्की नागपुरी
नागपूर , २२ एप्रिल  २०१६, १०:००