सोमवार, १७ डिसेंबर, २००७

थांबायचे तर थांब


brown, originally uploaded by Subodh.

.


थांबायचे तर थांब पण
हृदयाची नाही हमी
गितार घेऊन हृदयापासून
गातो असाच मी

शब्द सुरांच्या मैफिलीत
निघून जातील तास
किती बहरलो कसे बहकलो
नसेल हा अदमास

थांबायचे तर थांब पण
तुच ठरव किती
अश्रूंचे सगळे साठे
रिते होण्याची भीती

तुषार जोशी, नागपूर
१७ डिसेंबर २००७


चहाच्या पेल्यात


brown, originally uploaded by krupali.

.

चहाच्या पेल्यात
हसणे तुझे विरघळले
वा-यावर शुन्यात
बघणे तुझे विरघळले

चहा पितांना देखील
मादक किती दिसावे
अंगांगात माझे
असणे तुझे विरघळले

चहा सारखी साधी
आठवण राहीली नाही
चहाच्या आठवणीत
दिसणे तुझे विरघळले

तुषार जोशी, नागपूर
१७ डिसेंबर २००७

गुरुवार, १३ डिसेंबर, २००७

संथपणाचा स्पर्श


A river so restful..., originally uploaded by amrita b.

संथ वाहणारी नदी
पायाखाली वाळूची गादी
दोन पाय माझे
आणि जोडीला दोन तुझे
दूरपर्यंत पसरलेलं पात्र
प्रेमाने भरलेलं हृदयाच गात्र
संथ प्रेमाचा प्रवाह वाहतोय
तुझ्या पायातून माझ्या कडे
माझ्या जगण्याला अथांग
संथपणाचा स्पर्श घडे

तुषार जोशी, नागपूर