गुरुवार, १० ऑक्टोबर, २०१३

सावळा आनंद

(छायाचित्र सौजन्य: रूपाली
.
.
तुझे रोखून बघणे
मनडोह ढवळते
तुझ्या डोळ्यातून तुझे
मन सगळे कळते

केस कुरळे मोकळे
त्यात अडखळे वारा
तुझा विचार करता
श्वास होतोय मोगरा

रंग सावळा आनंद
ओठातले हसू गोड
तुझ्या स्वच्छंदी मोकळ्या
स्वभावास नाही तोड

तुझा अल्लड वावर
जसा अवखळ झरा
तुझा विचार येताच
होतो दिवस साजरा

~ तुष्की
नागपूर, १० ऑक्टोबर २०१३, १०:५०