बुधवार, १७ जून, २००९

संधी


(छायाचित्र सौजन्य मंदार)
.
तो तत्वज्ञान बोलतो
कवितेतून त्याच्या
पण मला दीपवून जातो
प्रकाश चेहऱ्याचा

शब्द बघ शब्द बघ
आग्रह त्याचा नेहमी
पण डोळ्यांच्या रोख कसा
सोडवायचा आम्ही

कविता ऐकायला माझी
ना नसतेच कधी
डोळे भरून चेहऱ्याकडे
बघण्याची तिच संधी

कवितेतून मनावर
चालतंच त्याच राज्य
गोड हसून काबीज ठेवतो तो
हृदयाचेही साम्राज्य

तुषार जोशी, नागपूर
१७ जून २००९, १८:००

.
मंगळवार, १२ मे, २००९

हारवलेलं हसू

.
.
कुणाचं हसू हारवलेलं दिसलं
की आपल हसणं थोड पेरावं
दिल्याने वाढतोय हा खजिना
देता देता श्रीमंत व्हावं
.
तुमच्यासाठी सोप्पं असेल
सहज गोड हसायचं इतकच
कुणाला जगणं शिकायला
हवं असेल कदाचित तितकच 
.
हसल्याने आयुष्य वाढतयं
हसावं आणि सुंदर दिसावं
दिल्याने वाढतोय हा खजिना
देता देता श्रीमंत व्हावं
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
११ मे २००९, २२:००
.
.

बुधवार, २५ मार्च, २००९

आनंदाचे कण


(छायाचित्र सौजन्य आसावरी)
.
.
हास्याने सांडले तुझ्या
आनंदाचे कण
लख्ख लख्ख उजळले
सगळेच क्षण
.
घरभर पसरले
डोळ्यातले तेज
हर्ष मावेनाच झाले
आभाळ लहान
.
एका क्षणी झाला सर्व
ऋतूंचा सोहळा
तू सूर्याची उब तूच 
चंद्राचं चांदणं
.
मोहरल्या बावरल्या
शब्दांच्या पाकळ्या
निखळ हसणे झाले
पहाट किरण
.
कण कण मी वेचतो
मनाच्या कुपीत
आठवावे जातायेता
नेहमी म्हणून
.
.
तुषार जोशी, नागपूर

सोमवार, १६ मार्च, २००९

हासली तू

(छायाचित्र सौजन्य मिताली)
.
हासली तू
.

हासली तू की मनाला
चांदण्यांचा स्पर्ष झाला.
की फुलांना उमलतांना?
गंधवेडा हर्ष झाला.
.
हासली तू मंद वारे
वाहतांना स्तब्ध झाले
आसमंती चंद्र तारे
लाजले भयमुग्ध झाले
.
हासली तू आणि माझा
पाहण्याचे गीत झाले
शब्द भारावून गेले
भाव सारे प्रीत झाले
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
.
.

रविवार, १५ मार्च, २००९

कुठे पाहते ग पोरी

(छायाचित्र सौजन्य शिवानी)
.
.
.
कुठे पाहते ग पोरी
डोळे तिरके करून
मनातले कळेचना
तुझा चेहरा बघून
.
गालावर पसरले
किती हसणे रेखीव
आज बिचा~या कुणाचा
कुठे जाणार का जीव
.
डोळ्यांमध्ये साठलेले
आहे कौतुक कुणाचे?
आहे रहस्य कसले 
तुझी कली खुलण्याचे?
.
नको सांगू नको सांगू
ठेव गोष्ट लपलेली
तुझे डोळे कधी तरी
करतीलच चुगली
.
.
तुषार जोशी, नागपूर