मंगळवार, १२ मे, २००९

हारवलेलं हसू

.
.
कुणाचं हसू हारवलेलं दिसलं
की आपल हसणं थोड पेरावं
दिल्याने वाढतोय हा खजिना
देता देता श्रीमंत व्हावं
.
तुमच्यासाठी सोप्पं असेल
सहज गोड हसायचं इतकच
कुणाला जगणं शिकायला
हवं असेल कदाचित तितकच 
.
हसल्याने आयुष्य वाढतयं
हसावं आणि सुंदर दिसावं
दिल्याने वाढतोय हा खजिना
देता देता श्रीमंत व्हावं
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
११ मे २००९, २२:००
.
.