सोमवार, १० डिसेंबर, २०१८

सण

(छायाचित्र सौजन्य: वैष्णवी
.
.
सावळ्या तुझ्या कांतीची
धनव्याकुळ शीतल छाया
भुरभुरत्या केसांचाही
वावर हृदया रिझवाया

आनंदझऱ्यासम हसणे
तिळ जिवघेणा ओठांवर
चांदणे तुझे भवताली
चांदणी शुभ्र माथ्यावर

तू खळखळणारा निर्झर
तू मंद गंध मातीचा
तू असता क्षण क्षण बहरे
सण बघण्याचा जगण्याचा

चाहूल तुझ्या असण्याची
गात्रात उधाणून वाही
आधीचा होतो मी जो
तो मीच राहिलो नाही

तुष्की नागपुरी
नागपूर, १० डिसेंबर २०१८, ००:१३