सोमवार, १४ मार्च, २०१६

खळी भोर गाली

(छायाचित्र सौजन्य: नम्रता
.
.
खळी भोर गाली अशी हासते ती
सुगंधित होती दिशांचे तुरे
तिचा स्पर्श होता फुलावी अबोली
व्यथा कोणतीही मनाला नुरे

खुले केस आभाळ दाटून येई
खुळा जीव डोळ्यांमधे दामिनी
क्षणे गोठती वेधुनी ठाव घेई
तिझ्या हावभावांतली मोहिनी

तिला पाहुनी वाटते सारखे की
मधाहूनही गोड हा गोडवा
तिच्या आठवांचे तळे पास माझ्या
सदोदीत तेथे सुखांचा थवा

तुष्की नागपुरी
नागपूर, 14 मार्च 2016, 08:30