मंगळवार, २४ फेब्रुवारी, २०१५

वसंत ऋतू

(छायाचित्र सौजन्य: प्रणाली )
.
.
तू खूप छान दिसतेस
छे छे नाही जमलं
तुझं दिसणं या शब्दात
बांधता येईल कसलं

पार अमर्याद आहे
तुझं दिसणं तुझं असणं
तसा अन्यायच होईल
तुला शब्दात बांधून ठेवणं

तुझी खळी तुझे डोळे
त्यांचे माझ्यावर वार
तू दिसताच हरवून गेलोय
खरंच कुणालाही विचार

जीव वेडा होतो तरी
अशीच हसत रहा तू
माझ्यासाठी कायमचाच
मग असतो वसंत ऋतू

तुष्की नागपुरी
नागपूर, २४ फेब्रुवारी २०१५, ०८:३०

1 टिप्पणी: