गुरुवार, १३ डिसेंबर, २००७

संथपणाचा स्पर्श


A river so restful..., originally uploaded by amrita b.

संथ वाहणारी नदी
पायाखाली वाळूची गादी
दोन पाय माझे
आणि जोडीला दोन तुझे
दूरपर्यंत पसरलेलं पात्र
प्रेमाने भरलेलं हृदयाच गात्र
संथ प्रेमाचा प्रवाह वाहतोय
तुझ्या पायातून माझ्या कडे
माझ्या जगण्याला अथांग
संथपणाचा स्पर्श घडे

तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी: