रविवार, २९ एप्रिल, २०१२

सागर

(छायाचित्र सौजन्य: प्राजक्ती )
.
.
तुझ्या नजरेच्या लाटांमधे
मी चिंब होतो आणि
तुझे ते मंद स्मित करते
काळजाचे माझ्या पाणी

कधी गंभीर चेहरा देतो
वादळाची ही शक्यता
मी अडकतो बुडतो गं
अचानक बघता बघता

या भरती ओहटी मध्ये
किती सोसतेस गं सांग
मी रोज अनुभवतो ना
तू सागर एक अथांग

ही ओढ मनाला कुठली?
वेडा आवेग हा कसला?
मी पणाचा किनारा
अलगद माझा सुटला

तुषार जोशी, नागपूर
+९१ ९८२२२ २०३६५
२९ एप्रिल २०१२, ००:००
.
.

1 टिप्पणी: