गुरुवार, २८ जुलै, २०११

आविर्भाव

(छायाचित्र सौजन्य: मंदार चितळे)
.
.
तुझ्यावर रागवणे
ठरवूनही जमेना
तुझे चैतन्य असे की
तुझ्याविना करमेना

तुझा मोलाचा दागिना
तुझा मोकळा स्वभाव
अरे मित्रा म्हणताना
स्नेहमयी आविर्भाव

तुझ्यावरती ठेवावा
डोळे मिटून विश्वास
तुझ्या शब्दांमध्ये आहे
मंद आश्वस्त सुवास

तुझी साथ लाभताना
कशाचिच नाही भीती
तुला धाडले मानावे
विधात्याचे ऋण किती

तुषार जोशी, नागपूर
.
.

1 टिप्पणी: