मंगळवार, ४ ऑक्टोबर, २०११

ती हसल्यावर

.
.
ती हसल्यावर वार किती होती
काळजावरती काळजावरती
ती दिसल्यावर तिच्या कडे सगळ्या
नजरा ठरती नजरा ठरती

किमया मादक तरी निरागस
सात्विक तरीही राजस राजस
कसे गुलाबी सुगंध पेरीत येते
आणिक काबिज करून जाते
अवघी धरती अवघी धरती

ती हसल्यावर वार किती होती
काळजावरती काळजावरती

खळी असावी किती मनोरम
केस जणु ते  रेशम रेशम
तरूण बिचारे भान हरपुनी
खुळ्या सारखे रोज
तिच्यावर मरती तिच्यावर मरती

ती हसल्यावर वार किती होती
काळजावरती काळजावरती

तुषार जोशी, नागपूर
.
.

२ टिप्पण्या: