रविवार, १७ फेब्रुवारी, २०१३

म्हणायचे नाही

(छायाचित्र सौजन्य: प्रज्ञा )
.
.
असे सकाळी सकाळी
न्हाऊन यायचे
वातावरण फ्रेश करून
गॅलरीत हॅंगिंग खुर्चीत बसून
ओठात मिश्किल हसायचे
मग
मी वेडा झालो
तर मला काही म्हणायचे नाही

जुन्या आठवणींनी भरलेला
तो ड्रेस आणि
त्यावर जाकिट घालायचे
मला आठवतेय का बघत
डोळ्यात भाव आणून
मला रोखून बघायचे
मग
मी वेडा झालो
तर मला काही म्हणायचे नाही

केसात डावा हात घालून
केसांची बट खेळायची
आपली जादू अजूनही चालते का
ती आजमावून पाहायची
मधेच बेसावध क्षणी
हातांनी आळस द्यायचा
मग
मी वेडा झालो
तर मला काही म्हणायचे नाही


~ तुष्की
नागपूर, १७ फेब्रुवारी २०१३, १०:३०

1 टिप्पणी: