गुरुवार, १० मे, २००७

श्रेय


.
दवबिंदू
तुझे पानावर असून
स्वतंत्र असण्याचे
मला कौतुक वाटायचे

हेच जगणे,
काय ते सौंदर्य!
सर्वात राहूनही
वेगळेपण गाठायचे

कमलदला
नंतर कळले मला
दवाच्या सौंदर्यात
अधिक श्रेय तुझे

तुझ्या आधाराने
फुलत गेले आहे
आकर्षक अस्तित्व
दवबिंदूचे

बाबा
आज मी स्वतंत्र आहे
दवबिंदू सारखा
सुंदर आणि सफल

बाबा
आज कळते आहे
माझ्या अस्तित्वा साठी
तू आहेस कमलदल

तुषार जोशी, नागपूर

३ टिप्पण्या: