मंगळवार, १७ एप्रिल, २००७

हास्याचे किटाणू

आता या मुलींना काय म्हणावे? निखळ हास्याचे किती कण यांनी हवेत सोडावे? मुलींनो हे घ्या तुमच्या हसण्यावर माझी दाद.

ती सकाळी सकाळी येते
हवेत प्रसन्न हास्याचे किटाणू
सोडून जाते

दिवस भर मी पछाडलेला
मधेच हसत असतो
तिचे स्मीत आठवत आठवत
हसणे पसरवत बसतो

प्रभाव संपत नाही
तो ती परत येते
माझ्याशी बोलता बोलता
गोड हसून घेते

हवेत प्रसन्न हास्याचे किटाणू
सोडून जाते

तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी:

  1. You need a poets mind and mindset to capture these common but most valuable expressions, and to express them in rythmeic thoughts is an art. You have it full up to the brim. Cheers Harsh Karkar.

    उत्तर द्याहटवा