बुधवार, २५ एप्रिल, २००७

तुझे घारे डोळे


Neerajaa, originally uploaded by tusharvjoshi.

.
.
तुझे घारे डोळे
व्याकुळली मूर्ती
मला दिसते
मनाच्या चेनल वर
आणि एक्सलेटर वर
पाय आणिच दाबल्या जातो

माझी वाट बघत
तुझी होणारी तगमग
पोचते वाऱ्याबरोबर
माझ्या श्वासा श्वासात
आणि माझाही जीव
धडधडतो कासावीस होतो

आपले प्राण
आपण घरीच ठेवून आलोय
आणि कसे तरी तगलोय
याचा रोज घरी जातांना
मला असाच प्रत्यय येतो

तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी: