मंगळवार, १७ एप्रिल, २००७

स्वप्नाळू डोळे


silence...whispers...!, originally uploaded by sonal chitnis.

किती स्वप्नाळू हे डोळे? यांना पडणारी स्वप्नेच भाग्यवान म्हणायची, हो ना?

या स्वप्नाळू डोळ्यांचे
होण्यास सदा झुरतात
तू जवळ करावे म्हणून
स्वप्न इथे फिरतात

तुला तुझ्या स्वप्नात
गुंग होतांना बघणे
म्हणजे माझ्यासाठी
विलक्षण अनुभव जगणे

तुषार जोशी, नागपूर

२ टिप्पण्या: