शनिवार, २१ एप्रिल, २००७

शिंपला


08-04-07_1711, originally uploaded by Prasad D.

आज रोहन ने मला
एक शिंपला दिला
आणि मी त्याला
माझा खाऊ

रोहन वेडाच आहे
पाहून चालत नाही
मग झाला ना
हाताला केव्हढा बाऊ

ए तू माझ्याशी
खेळायला येशील
आपण गम्मत
करायला जाऊ

मी तुला माझा
शिंपला दाखवीन
आपण मस्त
शिंपला पाहू

तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी: