बुधवार, १८ एप्रिल, २००७

मी वेचीत चालले


Picture 196, originally uploaded by Aditi Purohit.

अदिती, अगं काय वेचते आहेस कोण जाणे. मी मात्र शब्दवेणी विणली ग बाई. बघ आवडले का!

मी वेचीत चालले दिसेल त्या स्वप्नाला
मी छेडीत चालले सुरात आयुष्याला

मी सांगितले नाही जीवहा जडला माझा
तो सरळ सगळे सांगून मोकळा झाला
मी छेडीत चालले सुरात आयुष्याला

मी वेचीत चालले दिसेल त्या स्वप्नाला
मी छेडीत चालले सुरात आयुष्याला

मी टोपली भरून आनंद घेऊन आले
घे पांघर मला, चल विसर तुझ्या दुःखाला
मी छेडीत चालले सुरात आयुष्याला

मी वेचीत चालले दिसेल त्या स्वप्नाला
मी छेडीत चालले सुरात आयुष्याला

तुषार जोशी, नागपूर

२ टिप्पण्या: