शनिवार, २१ एप्रिल, २००७

खाली बघणे

हृषिकेश, मित्रा मोबाईल छायाचित्रकारीता अशी शाखाच काढायला हवी आता तुझ्या मोबाईल छायाचित्रांकडे पाहून. एक रसिक म्हणून मी जेव्हा या छायाचित्राकडे बघतो तेव्हा माझ्या मनात जे भाव येतात ते इथे मांडतो आहे. कदाचित ते मुळात असणाऱ्या मूड सारखे नसतीलही, पण मला हे छायाचित्र जसे भेटले तसेच मी मांडणे महत्वाचे, ही घे एका रसिकाची शब्दचित्र भेट

तुझं नेहेमीचंच आहे
उत्तर द्यायचे नसले
म्हणजे..
बोटांशी खेळत ..
खाली बघणे.

मग हळूच वर बघत ..
गोड हसणे,
आणि म्हणणे..
जाउदे रे! चल दुसरे काही बोलू.

पण आज
तुझ्या रेशमी,
केसांची शपथ..

आज मी
तुझे दोन्ही हात,
हातात घेऊन..
खाली बसुन,
तुला विचारणार आहे.

म्हणजे तुला ..
खाली बघितल्यावर ही,
मीच दिसणार.
मग म्हणून दाखव,
जाऊदे रे! चल दुसरे काही बोलू.

तुषार जोशी, नागपूर

२ टिप्पण्या: