सोमवार, १६ एप्रिल, २००७

तुझे हसणेच गोड


shiddharto roy........, originally uploaded by sonal chitnis.

सोनल ने काढलेली छायाचित्रे आधी मला फक्त आवडायची, पण आता मला त्यांनी झपाटल्यासारखे झालेय. हे छायाचित्र खूप निरागस आहे, आणि बघणाऱ्याच्या ही ओठांवर अवचित हास्य आणणारे आहे. बहोत खूब, सोनल. माझी ही एक भेट या छायाचित्राला...

तुझे हसणेच गोड
जशी कच्ची पेरूची फोड
तुझे हसणेच गोड

कुणी किती निखळ हसावं?
आणि किती निरागस दिसावं?
ज्याला कुठेच नाही तोड
तुझे हसणेच गोड

काजळलेल्या हृदयालाही
हळूच बहरून टाकायची
तुझी नेहमीचीच खोड
तुझे हसणेच गोड

तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी: