गुरुवार, १९ एप्रिल, २००७

किती टक लावून बघशील?

हृषिकेश, मित्रा तुला पाहून खूप romantic mood झाला रे बाबा. मग मला काही शब्द लिहावेच लागले. तू पण वाच आणि आवडले तर कळव.

किती टक लावून बघशील?
मला लाज वाटते ना
आज काय डोळ्यांनीच
खाऊन टाकायचेय का?

आता तुला विचारायची
गरजच उरली नाही
कशी दिसतेय तुझे डोळेच
सांगताहेत सगळे काही

किती टक लावून बघशील?
सगळ्यांना कळेल ना
आपली गम्मत आताच
सांगून टाकायचीय का?

जा बाई मीच जाते
सगळ्यांना नाहीतर दिसणार
गालावरच्या लालीचे
काय कारण सागणार?

तुषार जोशी, नागपूर

३ टिप्पण्या: