सोमवार, १६ एप्रिल, २००७

लख्ख प्रकाश

हृषिकेश च्या छायाचित्र संचावर आज हे छायाचित्र सापडले. चेहरा उजळला आहे की प्रकाश असे वाटावे इतके जिवंत चित्र आहे. हृषिकेश ही घे माझी शब्ददाद.

या दिव्यात
मंद रूप दर्वळे
मोहरले
स्मीतहास्य कोवळे

हा प्रकाश
आज वाटतो नवा
लख्ख पेटला
हृदयाचा दीवा

घडले तुला
दिव्यात पाहणे
फिटले डोळ्यांचे
आज पारणे

तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी: